Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

What a pity you failed the final exam!

A.

 I wish you had passed the final exam.

B.

 You failed the exam was pitiful.
 

C.

You were unlucky to pass the exam.
 

D.

If only you passed the exam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I wish you had passed the final exam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...