Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The teenager should have phoned his parents earlier.
 

A.

He had to phone them earlier.
 

B.

He phoned them earlier.
 

C.

He didn’t phone them earlier.

D.

 He phoned them at last.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

He didn’t phone them earlier.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...