Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

''Why didn’t you join your friends on the trip?'', she asked.

A.

 She asked me why I didn't join her friends on the trip.
 

B.

She wanted to know why I hadn’t joined my friends on the trip.

C.

 She asked for the reason I hadn’t joined my friends on the trip.
 

D.

She asked me why didn't I join my friends on the trip.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...