Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I am studying not only mathematics but also chemistry.

A.

 Mathematics and chemistry are my favourite subjects.
 

B.

I like both chemistry and mathematics.

C.

 I am studying both mathematics and chemistry.
 

D.

I am not studying mathematics but I am studying chemistry.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 I am studying both mathematics and chemistry.
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...