Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I am studying not only mathematics but also chemistry.

A.

 Mathematics and chemistry are my favourite subjects.
 

B.

I like both chemistry and mathematics.

C.

 I am studying both mathematics and chemistry.
 

D.

I am not studying mathematics but I am studying chemistry.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...