Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They arrange the tests in this book according to their difficult levels.
 

A.

The tests in this book are arranged in order of difficult.

B.

 The test in this book is arranged in order of difficulty.
  

C.

The tests in this book are arranged in order of difficulty.
 

D.

The tests in this book are arranged in the order of difficult.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The tests in this book are arranged in order of difficulty.
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...