Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Not many people attended the meeting.
 

A.

No people came to the meeting.
 

B.

A few people came to the meeting.
  

C.

People didn’t come to the meeting.

D.

 Few people came to the meeting.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...