Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Not many people attended the meeting.
 

A.

No people came to the meeting.
 

B.

A few people came to the meeting.
  

C.

People didn’t come to the meeting.

D.

 Few people came to the meeting.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A few people came to the meeting.
  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...