Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I should have gone by bus and saved a lot of money.
 

A.

I wouldn’t have saved much if I had taken the bus.

B.

 If I had traveled by bus, I would have saved a lot of money.
  

C.

I traveled by bus which cost me less money.

D.

 If I had saved money I would have gone by bus.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...