Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I often get up early in the morning.

A.

 I am used to getting up early in the morning.

B.

 I am used to get up early in the morning.
 

C.

I used to get up early in the morning.

D.

 I used to getting up early in the morning.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...