Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The rain began to fall during my walk in the country.
 

A.

While I walked in the country, it had rained.
 

B.

While it was beginning to rain, I had walked in the country.
 

C.

While I was walking in the country, it began to rain.

D.

 While it began to rain in the country, I was walking.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

While I was walking in the country, it began to rain.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...