Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She said to us, ''Don’t be late again.''
 

A.

She said to us not to be late again.
 

B.

She told us to be not late again.

C.

 She told to us not to be late again.
 

D.

She told us not to be late again.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

She told us not to be late again.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...