Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The schoolyard is too small to play volleyball in.

A.

The schoolyard is so small to play volleyball in.

B.

The schoolyard is small enough to play volleyball in.

C.

The schoolyard isn’t big enough to play volleyball in.

D.

The schoolyard isn’t such small that we can't play volleyball in.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The schoolyard isn’t big enough to play volleyball in.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...