Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The sooner you stop drinking, the better you’ll feel.
 

A.

When you stop drinking, you’ll begin to feel better.
 

B.

As soon as you feel better, stop drinking.

C.

 You’ve stopped drinking so you feel better.

D.

 If you stop to drink sooner, you’ll feel better.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

When you stop drinking, you’ll begin to feel better.
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...