Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The rain is starting to let up a little.
 

A.

The rain has just begun.
 

B.

It’s not raining as hard now.
 

C.

It only rained a little bit.
  

D.

It’s raining too hard to go out.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

It’s not raining as hard now.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...