Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Fred was angry. He left without saying goodbye to anyone.
 

A.

Because he was hungry, he rushed off to eat.

B.

 He found everyone angry, so he left.
 

C.

Everyone was angry at him for leaving.

D.

 He was too mad to say anything when he left.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 He was too mad to say anything when he left.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...