Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

''I'll give you a lift home if you like'', he said
 

A.

I liked him to give me a lift home.
 

B.

He offered to give me a lift home.

C.

 He offered to install a lift in my home.

D.

 If I liked, he would install a lift in my home.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

He offered to give me a lift home.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...