Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

''I'll give you a lift home if you like'', he said
 

A.

I liked him to give me a lift home.
 

B.

He offered to give me a lift home.

C.

 He offered to install a lift in my home.

D.

 If I liked, he would install a lift in my home.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...