Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Walking in the rain gives him pleasure.
 

A.

He is fed up with walking in the rain.
 

B.

He is not pleased when walking in the rain.

C.

 He enjoys walking in the rain.

D.

 He has to walk in the rain.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...