Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The film was so boring that we left in the interval.
 

A.

The film was very boring for us to leave in the interval.
 

B.

The film was too boring for us to leave in the interval.
 

C.

It was such a boring film that we left in the interval.
 

D.

It was so boring film that we left in the interval.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It was such a boring film that we left in the interval.
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...