Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

My uncle used to be a high school teacher.

A.

He’s used to be a teacher of a high school.

B.

He’s a teacher of the high school.

C.

He once was a high school teacher.

D.

He’s been a high school teacher for a long time.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...