Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The whole project would have fallen through without his support and hard work.

A.

Had it not been for his support and hard work, the whole project would have fallen through.

B.

Because of his support and hard work, they had fallen through the whole project.

C.

They had fallen through the whole project, thanks to his support and hard work.

D.

If there had been his support and hard work, they had fallen through the whole project.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Had it not been for his support and hard work, the whole project would have fallen through.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...