Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It is ten years since any bears have been caught in the area.

A.

Ten years has passed since bears have disappeared in the area.

B.

There have been no bears in the area for ten years.

C.

They caught more and more bears in the area ten years ago.

D.

Over the last ten years no one has caught bears in the area.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Over the last ten years no one has caught bears in the area.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...