Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They have not finally decided on whether to adopt a new project.

A.

The adopting of a new project has been decided on finally.

B.

No final decision has been made on whether to adopt the new project.

C.

Adopting a new project or not has finally been decided on.

D.

Finally, the new project has been decided to stop finally.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

No final decision has been made on whether to adopt the new project.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...