Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Peter has no ability to remember the grammatical rules.

A.

Peter cannot remember the grammatical rules.

B.

Peter manages to remember the grammatical rules.

C.

Peter tries his best to remember the grammatical rules.

D.

Remembering the grammatical rules is not beyond Peter’s ability.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Peter cannot remember the grammatical rules.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...