Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

What a pity! He could not come.

A.

He would probably come.

B.

We were happy because he could not come.

C.

I wish that he had been able to come.

D.

He will surely come.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...