Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

His daughter continued to cry until he was out of sight.

A.

His daughter continued to cry because he was nowhere to be seen.

B.

He made his daughter cry a lot.

C.

She could not help crying because of her father.

D.

His daughter continued to cry until he could not be seen any longer.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...