Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

We both have not made any decision yet.

A.

Neither of us has made any decision yet.

B.

It is the decision that has been made.

C.

Each of us has made a decision already.

D.

No decision has not been made by both of us.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Neither of us has made any decision yet.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...