Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

You ought to submit your assignment soon.

A.

There is no requirement to submit your assignment now.

B.

Your assignment needn’t submitting.

C.

It is your assignment that ought to be submitted soon.

D.

There is a lot of time for your assignment.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It is your assignment that ought to be submitted soon.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...