Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Alfred Nobel invented dynamite.

A.

It was Alfred Nobel that dynamite was invented.

B.

It was Alfred Nobel that was invented dynamite.

C.

It was dynamite that was invented by Alfred Nobel.

D.

It was dynamite that Alfred Nobel was invented.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It was dynamite that was invented by Alfred Nobel.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...