Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Peter cannot speak English, and I cannot either.

A.

Either Peter or I can speak English.

B.

Both Peter and I can speak English.

C.

Peter and I, both can speak English.

D.

Neither Peter nor I can speak English.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Neither Peter nor I can speak English.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...