Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I always dream of appearing on stage.

A.

It was on stage that I used to appear.

B.

It was appearing on stage that I never think of.

C.

It is always my dream that I can appear on stage.

D.

I appear on stage every day.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...