Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She paints watercolor pictures of flowers as a hobby.

A.

She does not take any interest in painting watercolor pictures of flowers.

B.

She not only has a hobby but also paints watercolor pictures of flowers.

C.

It is her hobby that paints watercolor pictures.

D.

What she does as a hobby is to paint watercolor pictures of flowers.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

What she does as a hobby is to paint watercolor pictures of flowers.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...