Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I do not like watching TV as TV discourages conversations and prevents creativity.

A.

I am interested in watching TV because TV discourages conversations and prevents creativity.

B.

Not only does TV discourage conversations but it also prevents creativity, so I do not like watching it.

C.

Because the fact that TV discourages conversations and prevents creativity, I am fond of watching TV

D.

Even though TV discourages conversations and prevents creativity, I appreciate it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Not only does TV discourage conversations but it also prevents creativity, so I do not like watching it.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...