Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Jane made a cake but nobody liked it.

A.

Nobody liked the cake Jane made.

B.

Not everybody liked the cake, but Jane.

C.

It was the cake that Jane made nobody liked.

D.

Nobody liked both the cake and Jane.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...