Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The school and the neighboring pub were destroyed by the explosion.

A.

Not only the school but also the neighboring pub was not destroyed by the explosion.

B.

The explosion destroyed either the school or the neighboring pub.

C.

It was the explosion that was destroyed by both the school and the neighboring pub.

D.

The explosion destroyed not only the school but also the neighboring pub.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The explosion destroyed not only the school but also the neighboring pub.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...