Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

This is the first time I meet such a beautiful shell.

A.

I used to meet such a beautiful shell.

B.

It is never before that I have met such a beautiful shell.

C.

I have some experience of meeting such a beautiful shell.

D.

I meet this first beautiful shell.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...