Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I have no ability to sing and play any musical instrument.

A.

It is to sing and to play a musical instrument that is my ability.

B.

It is my ability to sing and play a musical instrument.

C.

I can not only sing but also play any musical instrument.

D.

I cannot sing, nor can I play any musical instrument.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...