Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The station will be closed for some days because they are replacing the escalators.

A.

They are replacing the escalators because the station will be closed for some days.

B.

They are replacing the escalators, which means the station will be closed for some days.

C.

They are replacing the escalators so that the station will be closed for some days.

D.

Unless they are replacing the escalators the station will be closed for some days.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...