Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

That is the man whom they were talking about in the office today.

A.

They and that man had a talk in the office today.

B.

The man and they were talking in the office today.

C.

In the office today they were talking with that man.

D.

They were talking about that man in the office today.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

They were talking about that man in the office today.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...