Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Only the manager knows the details of the project.

A.

Everyone, except the manager, knows the details of the project.

B.

The details of the project are known by everybody, not only the manager.

C.

It is the manager that knows the details of the project.

D.

The details of the project are known by everybody, except the manager.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It is the manager that knows the details of the project.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...