Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The climbers have to use oxygen canisters, which is essential.

A.

 The climbers should not have used oxygen canisters.

B.

The climbers do not know whether they have to use oxygen canisters or not.

C.

It is not obligatory for the climbers to use oxygen canisters.

D.

It is essential that the climbers have to use oxygen canisters.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It is essential that the climbers have to use oxygen canisters.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...