Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

You should not be late any more.

A.

I wish you had not been late any more.

B.

Please should not be late any more.

C.

If only you had not been late any more.

D.

I would rather you were not late again.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...