Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom said to me, “Why don’t you help me around the house?”

A.

Tom said, “I wish you had helped me around the house.”

B.

Tom wanted me to help him around the house.

C.

Tom asked me why I helped him around the house.

D.

Tom promised to help me with housework.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tom wanted me to help him around the house.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...