Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

If a dog is small, it is likely to bark.

A.

Although the dog is small, it can bark.

B.

The dog is small so it cannot bark.

C.

The dog was too small to bark.

D.

The smaller a dog is, the more likely it is to bark.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The smaller a dog is, the more likely it is to bark.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...