Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

May I open the window, Mrs. Pike?

A.

 Is it OK if I open the window, Mrs. Pike?

B.

Mrs. Pike, I wish I would open the window.

C.

Mrs. Pike, if only I could open the window.

D.

Mrs. Pike, open the window please.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...