Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

In Chile, the first date chosen to celebrate Teachers’ Day was December 10, 1974.

A.

In Chile, December 10, 1974 was chosen to be the first date to celebrate Teachers’ Day.

B.

 In Chile, the celebrating of Teachers’ Day has not been chosen since December 10, 1974.

C.

In Chile, it was December 10, 1974 when Teachers’ Day first chose to celebrated.

D.

In Chile, on December 10, 1974 Teachers’ Day has been celebrated since then.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

In Chile, December 10, 1974 was chosen to be the first date to celebrate Teachers’ Day.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...