Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Unless you are more hard-working, I will sack you.

A.

I will be sack you providing that you are more hard-working.

B.

Be more hard-working otherwise I will sack you.

C.

Suppose you are more hard-working, I will sack you.

D.

Because of your being hard-working, I will sack you.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...