Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Thanks to your timely warning, we were aware of the danger.

A.

We were in the danger although you had warned us in time.

B.

 Unless you had warned us in time, we would have been aware of the danger.

C.

 In spite of your timely warning, we could not escape the danger.

D.

But for your timely warning, we would have been unaware of the danger.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

But for your timely warning, we would have been unaware of the danger.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...