Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They say that the world's population reached over 6.70 billion in February 2008.

A.

Because of what they say, the world's population reached over 6.70 billion in February 2008.

B.

It is said that as much as 6.70 billion people lived in the world in February 2008.

C.

The world's population is said to have reached over 6.70 billion in February 2008.

D.

It was in February 2008 the world's population reached over 6.70 billion .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The world's population is said to have reached over 6.70 billion in February 2008.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...