Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

One of the reasons why John left for the city was that he wanted to find a good job.

A.

John left for the city partly because he wanted to find a good job.

B.

John wanted to find a good job since he left for the city.

C.

John wanted to find a good job, that the reason why he left for the city.

D.

Due to he wanted to find a good job, John left for the city.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...