Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Although cell phones have just been developed recently, they are now widespread.

A.

Cell phones are now widespread because they have just been developed recently.

B.

Cell phones, developing just recently, are now widespread.

C.

Cell phones, developed just recently, are now widespread.

D.

Cell phones, that have just been developed just recently, are now widespread.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...