Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

We ordered wine, not beer.

A.

It is wine, not beer that we ordered.

B.

It was wine, not beer what we ordered.

C.

It was wine that we ordered, not beer.

D.

It was wine which we order, not beer.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It was wine that we ordered, not beer.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...